• Algoe, C., Vervoort, A. (2018): De meerwaarde van regionale proefverzamelingen, toegepast op data uit de Formatie van Boom. Geotechniek 2018, nr. 2, p20
  • Bot, B. (2018): Zettingsformule van Terzaghi geïntegreerd. Geotechniek 2018, nr. 2, p8
  • Dijkstra, S., Meinhardt, G., Bakker, K.J. (2018): Grondbelasting op ankerstangen. Geotechniek 2018, nr. 2, p28
  • Eekelen, S. van (2018): . Geotechniek 2018, nr. 2, p48
  • Horst, P. ter (2018): Deeltjesbeweging in een ballastbed gestabiliseerd met biaxale en multiaxale geogrids. Geotechniek 2018, nr. 2, p42
  • Meer, J. van der, Labrujere, A., Hoven, A. van (2018): Golfoverslagproeven op dijken. Geotechniek 2018, nr. 2, p14
  • Vraag en Antwoord CGF-examenvraag. Geotechniek 2018, nr. 2, p32.