• Daalen, P.M. van, Hopman, V. (2001): Betrouwbaarheid van lekdetectie systemen voor ondergrondse constructies. Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p20
  • Grashuis, A.J. (2001): Snel bouwrijp maken…en in korte tijd 10 meter zandophoging op slappe grond. Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p26
  • Hoste, J., Vleeschauwer, P. de (2001): Secanspalenwanden en groutwanden als grondkerende en ondersteunende constructies. Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p33
  • Janssen, G.J.M. (2001): Barrièrewerking van ondergrondse bouwdelen. Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p45
  • Kant, M. de, Sluimer, G. (2001): De Zuidas: erop en eronder. Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p63
  • Kwaliteitsborging "hamertje tik": problemen aan de "paal". Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p53
  • Nods, M. (2001): Soil reinforcement with flexible and juction stiff geogrids (advertorial). Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p.41
  • Obladen, B.K.J. (2001): Het maken van funderingen in beperkte ruimten. Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p69
  • Stam, J.L.P., Hölscher, P. (2001): Toepassen van gemeten overdrachtsfunctie bij trillingsprognose. Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p. 14
  • Tol, A.F. van (2001): Bouwputten. Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p. 6
  • Winter, P. de, Pensaert, S. (2001): Speciale technieken voor uitvoering van bodemsanering in stedelijke gebieden. Geotechniek 2001, Special Geotechniekdag, p57