• Gerritsen, R.H. (2004): Tunnelbouw door Limburgs grind en kalksteen. Geotechniek/Special Funderingen 2004, nr. 5, p42 
  • Lambert, J.W.M. (2004): Biosealing, een nieuwe herstelmethode voor waterremmende constructies. Geotechniek/Special Funderingen 2004, nr. 5, p36
  • Meijers, P. (2004): Invloed inbrengen en verwijderen van damwanden op omgeving. Geotechniek/Special Funderingen 2004, nr. 5, p8
  • Meinhardt, G., Vries, J.H. de, Aart, A.J.C. van (2004): Geotechnische ontwerpaspecten tunnel Swalmen – aanleg binnen een damwandpolder. Geotechniek/Special Funderingen 2004, nr. 5, p54
  • Molendijk, W.O. Admiraal, B.J. (2004): SmartSoils®: grondeigenschappen op bestelling.Geotechniek/Special Funderingen 2004, nr. 5, p30
  • Seters, A.J. van, Verweij, A. (2004): Heien in bouwputten. Geotechniek/Special Funderingen 2004, nr. 5, p22.
  • Wolsink, G.M., Zeilmaker, A. (2004): Definitief gebruik van ongewapende onderwaterbetonvloeren. Geotechniek/Special Funderingen 2004, nr. 5, p16